BLOG ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI


30 marca to MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ POŚREDNIKA

Dlaczego akurat dzień 30 marca został wybrany na Międzynarodowy Dzień Pośrednika Nieruchomości?

Wiąże się to z jedną z największych i najbardziej zaskakujących sprzedaży gruntu w historii. Chodzi o sprzedaż Alaski Stanom Zjednoczonym dokonaną przez Rosję w 1867 roku, właśnie 30 marca. Ponad półtora miliona kilometrów kwadratowych zostało przekazane za sumę nieco ponad siedmiu milionów dolarów. Byłą to bardzo niska kwota i Rosjanie zapewne również współcześnie żałują tej decyzji. Do tak korzystnej dla USA umowy przyczynił się Polak - Włodzimierz Bonawentura Krzyżanowski (negocjator wyznaczony przez stronę amerykańską), którego dzisiaj moglibyśmy nazwać świetnym agentem nieruchomości.Protokół zdawczo-odbiorczy.
To dokument pozwalający rozliczyć należności za media np. z Najemcom, porównać spis inwentarza z dnia podpisania Umowy Najmu. Warto pamiętać, że dodatkowym zabezpieczeniem dla Wynajmującego będzie zawarcie przez Najemcę Umów z dostawcami energię elektrycznej i gazu. Dzięki temu unikniemy zobowiązania zaciągniętych przez Najemcę.
Protokoły zadawczo- odbiorcze spisujemy również po sprzedaży nieruchomości:). Dlaczego?  Nowy Nabywca może bez problemu przejąć po osobie sprzedającej liczniki, prądu czy gazu i podpisać nowe Umowy z dostawcami, spisanie stanów wody z dnia przejęcia Nieruchomości czy stanu zużycia energii ciepła pozwoli na rozliczenie z Zarządcą poprzedniego właściciela.